Lijstenmakerij lijstenmaker onderzoek
novasurfer.nl

Schilderij ophangsystemen
Hoofdpagina | Favorieten | Alle onderwerpen | Statistieken | Meedoen?
  ONDERZOEK2
De KPN afd: Digitenne wordt nog steeds duur betaalt b.v. Telefoon kosten per minuut 45 euro cent.Eventjes bellen naar Digitenne 0900-0576, wat wel eventjes duurt, soms 15 minuten. Dat de KPN zoveel rekent is niet Cool, met wel 4 Miljard winst in het jaar 2009 is dat een slechte reclame voor KPN.. De MON maakt zich zorgen om, mensen die dat niet kunnen betalen. De Heer Ad.Scheepbouwer zou een actie moeten ondernemen Vriendelijke groet Koos.
- Machtelozen
- Sippie
- Computerhulp
- Epson
- Grisoft
- Hercules
- Jurjen
- Kirorwa
- Klachtenbond
 

Copyright 2006 novasurfer.nl

Er staan 32 links op deze pagina.
Laatst aangepast: 27-06-2010