Lijstenmakerij lijstenmaker onderzoek
novasurfer.nl

Schilderij ophangsystemen
Hoofdpagina | Favorieten | Alle onderwerpen | Statistieken | Meedoen?
  Browsers zelf kiezen
In een brief van 16 December 2009 van de Europese Commissie staat vermeld dat u de Browser Internet Explorer zelf mag kiezen. Waar de MON zich over beklaagde is eindelijk de oplossing en strijd om dat te bereiken tot een oplossing gekomen. In een brief van de Europese Commissie d.d. 16 December 2009 is dat bekent gemaakt.U kunt deze brief toegestuurd krijgen. Machtelozen@online.nl
 

Copyright 2006 novasurfer.nl

Er staan 32 links op deze pagina.
Laatst aangepast: 27-06-2010